Rip Van Wafels – Dutch Caramel & Vanilla

//Rip Van Wafels – Dutch Caramel & Vanilla
Rip Van Wafels – Dutch Caramel & Vanilla2018-03-27T11:08:05+00:00

Project Description

Nutritional Table:

Per: 1 Wafel (33g)
Calories / Calories 130
Fat / Lipides 6g
Cholesterol / Cholésterol 5mg
Sodium / Sodium 65mg
Carbohydrate / Glucides 19g
Fibre / Fibres 1g
Sugars / Sucres 8g
Protein / Protéines 2g